Tekstit

Mäyräkoira ei tykkää ulkoilla sateessa

Kuva
  Mäyräkoira ei tykkää ulkoilla sateessa Bono on kaniinimäyräkoira, joka inhoaa vesisadetta. Myös aiemmat pitkäkarvaiset kääpiöni ovat inhonneet vesisadetta. Perhekoirana mäyräkoira on hyvin mukavuudenhaluinen. Niiden lyhyet jalat ja matala ruumiinrakenne altistavat ne helpommin kosteudelle ja kylmyydelle joten sateessa kävely on ymmärrettävästi epämiellyttävää. Pakkaslumessa kävely on mukavaa mutta pakkasta pitää olla alle 10 celsiusta jotta tassuja ei ala paleltaa. Metsästyksessä joku mäyräkoira saattaa olla innokkaampi myös sadeilmoilla. Kokemus ja ympäristö vaikuttavat mieltymyksiin. Mäyräkoirathan ovat perimältään metsästyskoiria, jotka on jalostettu maan alla metsästämään esimerkiksi jyrsijöitä. Kaikki koirat ovat yksilöitä joiden mieltymykset voivat vaihdella. Jotkut ovat kiinnostuneita vedestä, uimisesta ja leikkimisestä vedessä kuten labradorinnoutajat tai irlanninsusikoirat.

Annatko ”hyviä” neuvoja toisille koiranomistajille?

Kuva
  Annatko ”hyviä” neuvoja toisille koiranomistajille? Koirien käytös ja kasvatus ovat intohimoa herättäviä aiheita. Siksi kaikilla tuntuu olevan mielipiteitä. Neuvojen jakaminen on turhaa jos ei tunne koiraa sen paremmin kuin yhteyttä missä tilanteessa koira käyttäytyy tietyllä tavalla. Koirat ovat fiksuja ja ne käyttäytyvät tilanteen edellyttämällä tavalla ja siitä näkökulmasta mikä on kannattavaa niille. Jaa kokemuksiasi koirista, älä niinkään neuvo Koirien käytös liittyy moniin tekijöihin, kuten koirien rotuun, sukupuoleen, ikään, kokoon, terveyteen, luonteeseen, historiaan ja ympäristöön. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, miten koirat käyttäytyvät ja mitä ne tarvitsevat. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kouluttaa tai hoitaa kaikkia koiria, vaan jokainen koira on yksilö, jolla on omat tarpeensa ja mieltymyksensä. Ihmiset voivat olla eri mieltä siitä, mikä on hyvää tai huonoa koiran käytöstä, mikä on oikeaa tai väärää koiran kasvatusta, ja mikä on sopivaa tai epäsopivaa ko

NÄIN TUTUSTUTAT KOIRANPENNUN LAPSIIN

Kuva
  NÄIN TUTUSTUTAT KOIRANPENNUN LAPSIIN Koiranpentu tulisi totuttaa lapsiin mahdollisimman varhain, jotta se ei opi pelkäämään lapsia. Koiranpennun sosiaalistaminen eli totuttaminen erilaisiin ihmisiin, eläimiin ja ympäristöihin on erittäin tärkeää sen kehitykselle. Koiranpennulle kannattaa tarjota positiivisia kokemuksia lapsista niin omassa kodissa kuin ulkona. Lasta ja koiranpentua ei saa koskaan jättää keskenään valvomatta. Aikuinen on aina vastuussa siitä, että sekä lapsi että koira ovat turvassa ja voivat hyvin. Toimi näin Lapselle tulee myös opettaa, miten koiraa tulee lähestyä, silittää ja ottaa syliin oikein. Pyydä la sta olemaan rauhalli nen ja ystävälli nen koiranpennun kanssa. Kokemuksen pitää olla mukava sekä koiranpennulle että lapsille. Älä anna pennun hyppiä lapsen päälle. Kehu ja palkitse koiranpentua jokaisesta onnistuneesta kohtaamisesta. Muista kehua myös lapsia hyvästä koiran kohtaamisesta

OPETA LAPSESI KUNNIOITTAMAAN PERHEEN KOIRAN ELINPIIRIÄ

Kuva
  OPETA LAPSESI KUNNIOITTAMAAN PERHEEN KOIRAN ELINPIIRIÄ Koirasta ja lapsesta voi tulla rakkaat ystävät jos asiaan kiinnitetään sen tarvitsema huomio ja vuorovaikutus sujuu molempien kannalta turvallisesti. Koiran kanssa lapsi oppii myös vastuuta, huolenpitoa ja eläinten käyttäytymistä. Sekä lapsen että koiran on opittava tietyt käyttäytymistavat jotta vuorovaikutus sujuu hyvin. Aloita opetus jo ennen koiran saapumista Jo ennen koiran tuloa perheeseen on hyvä aloittaa lapsen valmistelu. Kerro lapselle, millainen koira on tulossa, mitä se tarvitsee ja miten sitä pitää hoitaa. Voit myös lukea lapselle kirjoja tai katsoa videoita koirista ja niiden eleistä. Selitä lapselle, mitä tarkoittaa, kun koira heiluttaa häntäänsä tai kun se murisee. Näin lapsi oppii tarkkailemaan koiran mielialoja ja tarpeita. Valvo aina lapsen ja koiran yhdessäoloa Vaikka koira olisi kuinka rauhallinen, ei lasta ja koiraa saa koskaan jättää keskenään valvomatta. Aikuinen on aina vastuussa siitä, että sekä lapsi et

KUNNIOITA VIERASTA KOIRAA!

Kuva
  KUNNIOITA VIERASTA KOIRAA! Älä koskaan lähesty vierasta koiraa ilman omistajan lupaa. Näin sinun tulisi kohdata vieras koira 1. Älä lähesty ilman lupaa Ethän tiedä onko koira arka tai epäluuloinen vieraita kohtaan. Omistaja tietää parhaiten, miten hänen koiransa reagoi ihmisiin. 2. Älä häiritse syövää, nukkuvaa tai leikkivää koiraa Häirintä voi laukaista ärtymyksen ja koiran aggression. Koira voi murista tai näykkäistä. Jos haluaa leikkiä koiran kanssa, pitää ensin varmistaa omistajan kanssa, että koira on kiinnostunut leikistä. 3. Älä tee äkillisiä liikkeitä tai ääniä koiran lähellä Äkilliset liikkeet tai äänet voivat pelottaa tai innostaa koiraa liikaa. Juokseminen voi herättää koiran saalistusvietin. Jos haluat rapsuttaa koiraa, kysy omistajalta, onko se mahdollista. Koiran pitää ensin antaa haistella sinua ja tehdä aloitteen. Vasta sitten saat rapsuttaa sitä. Ojenna kätesi alhaalta päin koiraan nähden.

Mitä tutkimus sanoo lemmikkieläinten hyödyistä lapsille ja miten voit tukea lapsesi ja lemmikin välistä suhdetta?

Kuva
  Mitä tutkimus sanoo lemmikkieläinten hyödyistä lapsille ja miten voit tukea lapsesi ja lemmikin välistä suhdetta? Ensinnäkin tutkitusti tiedetään että lemmikkieläimet voivat kannustaa lapsia liikkumaan enemmän ja ulkoilemaan säännöllisesti. Esimerkiksi koiran kanssa lenkkeily tai hevosen kanssa ratsastus parantavat molempien fyysistä kuntoa. Lemmikkieläimet voivat myös suojata lapsia allergioilta ja astmalta. Tutkimusten mukaan lapsilla, jotka ovat altistuneet lemmikkieläimille varhaislapsuudessa, on vähemmän allergioita ja astmaa kuin niillä, jotka eivät ole olleet tekemisissä eläinten kanssa. Tämä johtuu siitä, että lemmikkieläimet altistavat lapsia erilaisille mikrobeille, jotka vahvistavat lapsen immuunijärjestelmää. Lemmikkieläimet tarjoavat lapselle rakkautta, turvaa ja luottamusta. Esimerkiksi kasvatustieteen tutkimukset kertovat että lemmikki hyväksyy lapsen sellaisena kuin hän on ja kuuntelevat mielellään takeltelevaakin lapsen lukemista tai puhumista. Lemmikkieläimet

KAIKKI KOIRAT VOIVAT PURRA

Kuva
  KAIKKI KOIRAT VOIVAT PURRA Koirat ovat ihmisen parhaita ystäviä, mutta ne voivat myös purra ihmisiä. Pureminen on koiran luonnollinen tapa kommunikoida, puolustautua tai leikkiä. Leikki on koiralle tärkeää oppimista ja hauskanpitoa, mutta joskus leikki voi mennä liian rajaksi. Pennut oppivat emoltaan ja sisaruksiltaan, kuinka kovaa saa purra leikissä. Jos pentu ei ole oppinut tätä, se saattaa purra lapsia liian kovaa. Koirat voivat purra ihmisiä, jos ne haluavat suojella jotain arvokasta itselleen, kuten ruokaa, lelua, paikkaa tai ihmistä. Tämä on koiralle luontaista käyttäytymistä, mutta se voi olla vaarallista ihmisille ja muille koirille. Siksi koiraa pitää sosiaalistaa toimimaan oikein ihmisten seurassa. Minua liikutti kun luin vastikään että Bidenin koira Commander-niminen koira on saanut lähtöpassit Valkoisesta talosta purtuaan useasti henkilöstöä. Miksiköhän Commander oli purrut? Mitkä tilanteet ovat laukaisseet puremisen? Tilanteet laukaiset puremista Aggression takia k